Nezávazné hovory o víře pro dospělé


Kde jsou dva nebo tři
shromážděni ve jménu mém,
tam jsem já uprostřed nich


společné úvahy o základních tématech křesťanské víry – čtení textů, diskuse, příběhy, otázky a pokusy o odpovědi – bezpečné prostředí pro různé úhly pohledu

Pro ty, kdo:
• byli nedávno pokřtěni/biřmováni a stýská se jim po přípravě
• uvažují o křtu, ale ještě zdaleka se nerozhodli
• se nepovažují za věřící, ale křesťanství je zajímá
• hledají – a se svým hledáním se cítí sami
• žijí víru a chtějí ji osvěžovat
• si nemají s kým o víře povídat

každý 2. pátek v měsíci v 18.00 v Klášterním klubu,
různé dobré nápoje za dobrovolný příspěvek

O letních prázdninách setkávání neprobíhá. Změny v konání budou zveřejněny na webu a facebooku.

začínáme 10. 11. 2017

dotazy: klasterroudnice@gmail.com