klášterní klub


KLÁŠTERNÍ KLUB:

PRODEJ EKO VÁNOČNÍCH STROMKŮ

A ADVENTNÍCH VĚNCŮ

Klášterní klub je komunitní a kulturní prostor určený k setkávání všech, kdo jdou kolem. Občerstvení nabízíme za dobrovolný příspěvek. Během adventu bude možné nejen posedět a občerstvit se v předvánočním shonu, ale také si pořídit drobné dárky pro své blízké, vánoční stromky od lokálního pěstitele a adventní věnce prodávané benefičně na podporu Ekocentra Zvonice.

 

Otvírací doba v adventu:

středa    14.00 – 19.00

pátek      14.00 – 20.00

neděle   10.00 – 20.00

 

Na Štědrý den bude otevřeno od 10.00 do 17.30 a po půlnoční mši.

Mezi svátky bude otevřeno, když budeme doma, především po mších. Zkuste se zastavit. Vstup vraty nad kostelem.

 

*

KLÁŠTERNÍ KLUB

je nevýdělečný privátní klub, komunitní prostor

určený k setkávání farníků, studentů, poutníků, sousedů

a širší veřejnosti v prostředí starého klášterního chléva.

DSC_1177

káva / čaj / čtení / setkávání / wifi

*

Provoz klubu je zcela závislý na dobrovolnících. Nezlobte se proto prosím, pokud se výjimečně nepodaří otevřít ve stanovené hodiny. Naopak se ale zkuste zastavit, kdykoli máte cestu, třeba je otevřeno!

 

Navštivte nás na Facebooku…

 

Klub je zacílený především:

– na neformální posezení po bohoslužbách. Rozšiřuje možnosti dosavadního setkávání u „farní kávy“ co do času, zázemí i vybavení. Chce  napomoci tomu, abychom spolu více mluvili.

– na mládež, zvláště studenty sousedního gymnázia. Je bezpečným a podnětným místem, kde čas strávený s druhými není závislý na utracených penězích.

– na návštěvníky kulturních akcí a komentovaných prohlídek. Nabízí možnost občerstvit se, probrat dojmy, zakoupit něco na památku.

– na rodiče čekající na své děti, třeba během výuky náboženství.

– na čtenáře, kteří si vyberou v naší knihovně.

– na kolemjdoucí, kteří se rádi zastaví v klidném prostředí.

– na malé oslavy, autorská čtení, porady a rozhovory.

 

Občerstvení nabízíme za dobrovolný příspěvek. Pokud nemáte zrovna dost peněz, nevadí, přispějte méně. Máte-li právě dost peněz, můžete přispět i více. Pokud přispějete více, budeme se za Vás modlit. Pokud přispějete méně, budeme se modlit, abyste příště měli více. 🙂

 

Vize do budoucna:

– klub je otevřen každý den. Na jeho provozu se podílí skupina dobrovolníků.

– klub je kontaktním místem farnosti, kam je možné přijít pro informace, pro radu, pro sjednání schůzky s duchovním apod.

– klub se rozšíří o další místnost a umožní pořádání koncertů, čajových kurzů apod.

– k dispozici budou bylinky a ovoce z Ekocentra Zvonice, řemeslné a farmářské výrobky, vhodné upomínkové předměty a literatura. Všechny dovezené suroviny, především káva, budou „fair-trade“.