bohoslužby


AKTUÁLNÍ TÝDENNÍ POŘAD

Přehled pravidelných bohoslužeb

(Aktuální týdenní pořad může obsahovat změny nebo i  ještě další bohoslužby, než jaké jsou uvedené v pořadu bohoslužeb pravidelných. O slavnostech připadajících na pracovní den je mše svatá v Roudnici n/L vždy v 18.00 v kostele.)